Přemýšlíte jak šetřit a přitom se neomezovat? Jak udělat dojem na své okolí a při tom vynaložit co nejmenší námahu? Nebo jen chcete mít něco co nikdo nemá? Ať je to jak chce, máme pro Vás velmi lákavou nabídku. A o co se jedná? Každý jistě zná klasický stmívač žárovek, je to úsporné, šetrné k žárovkám, ale má to také nevýhody: regulovat jas svítidla nejde od nuly a kvůli regulaci musíte stále vstávat a odbíhat od rozdělané práce, a pokud si večer chcete rosvítit, nemusíte ve tmě vůbec nožní ovladač najít. Všechny tyto problémy však nemusíte řešit pokud si nainstalujete do stávajícího rozvodu digitálně řízený elektronický vypínač IRS12.

Ukázka ir stmívače


Velikost vypínače je tak malá (o něco větší než krabička od zápalek, viz obrázek), že jej lze nainstalovat prakticky kamkoliv, do vypínače, do svítidla, atd...Video


Jak to pracuje? Podívejte se na naše
"VIDEO" (ve formátu *.gif 1,42MB). Stmívač lze ovládat libolným dálkovým ovládáním, ukázka zde (*.avi 1MB), na druhé ukazce (*.avi 0,57MB) je vidět zapnutí pomocí původního vypínače (rychlý náběh) a poté regulaci pomocí IRS12. Tyto ukázky mají informativní charakter o způsobu ovládání, automatika kamery se značně podepsala na jakosti zobrazení (je nutno brát v úvahu extrémní expoziční rozsah při snímání ve tmě a při svitu 100W žárovky přímo do objektivu), jsou patrné reflexy v objektivu, svislé pruhy dané přesycením CCD a kolísání jasu způsobené ne příliš rychlým automatickým nastavováním správné expozice; proto je zde (*.avi 0,55MB) jeste jedna ukázka, kde tyto chyby nejsou tak výrazné (pozorný divák si jistě všimne, že "práce" automatiky se ukázala i zde - po zhasnutí světla se strop po chvíli, jakoby z ničeho, trochu rozjasní), je zde rozněž vidět jak "to" pracuje ve skutečnosti, tedy i u Vás doma.


A co Vám instalace IRS12 přinese? Pravděpodobně to, co asi očekáváte: úsporu peněz a pohodlí, a to dokonce obojí najednou! IRS12 je ovládán jakýmkoliv dálkovým ovladačem (pracujícím na nosném kmitočtu 36kHz, a to jsou téměř všechny současně vyráběné), na který je naprogramován. Ovládání je důmyslně řešeno tak, aby bylo třeba pouze jedno tlačítko. Po naprogramování lze IRS12 ovládat pouze a jenom nadefinovaným tlačítkem (respektive jeho jedinečným kódem), tedy žádná amaterská konstrukce spínající na všechno.

Není snad ani nutno zdůrazňovat, že se nejedná o regulaci "zapnout/vypnout", ale že lze požadovaný jas plynule nastavit.


Úspory Vám IRS12 přinese hned několikerého rázu:

  • Za prvé: šetří světelný zdroj, tím že jej postupně rozsvěcuje "z úplné tmy" (z nuly napětí, není zde tedy žádný skok, jako u běžných stmívačů), a jak se vlákno postupně zahřívá a vzrůstá jeho odpor, tak se omezuje i maximální proud. Při používání obyčejného vypínače dochází k spínání neřízeně, a tak v nejhorším případě (připnutí na maximální napětí) prochází studeným vláknem žárovky až 13krát větší proud než jmenovitý. Tento proud teče vláknem žárovky až do jeho rozžhavení, ohřívání však neprobíhá rovnoměrně, a tak se vlákno žárovky v nejslabším místě částečně odpaří. Tento proces zkracuje životnost celého světelného zdroje.

  • Za druhé: Vám umožní Vám instalovat světelný zdroj s vyšším výkonem, a tím získat lepší poměr cena/světlo, protože čím výkonnější žárovka, tím lepší účinnost (2x40W svítí míň než 1x70W, 3x60W svítí asi tak stejně jako 1x150W). Nikdo Vás však nenutí používat plný výkon zdroje, pokud budete jen sledovat televizi nastavíte si menší hladinu osvětlenosti, pokud pozvete přátele na večírek můžete nastavit příjemný teplý tón světla (jako od svíček) a navodit tak intimní atmosféru. Budete moci zapomenout na únavu očí a umrlčí tváře svých přátel ve sporém zářivkovém, rádoby intimním, osvětlení. Pokud však budete potřebovat opravdu světlo můžete zapnout "plný výkon" a víte, že opravdu budete vidět. Vzhledem k tomu, že se jedná o plně digitální elektronický spínač je počet zapnutí o několik řádů vyšší než u běžného mechanického vypínače či bězného elektronického stmívače, kde platí, že čím více budete regulovat obyčejný stmívač, tím méně Vám vydrží.

    Jak už bylo napsáno IRS12 je plně digitální, a tedy nemá žádné mechanické součásti, které by se mohly opotřebovat, to ho předurčuje pro soustavnou regulaci. Jistě používáte více jak jeden dálkový ovladač (televize, video,...), tak proč ještě kupovat další? Proto je IRS12 realizován tak, aby byl schopen číst všechny běžné druhy dálkových IR ovladačů (Technics, JVC, Sony, Mascom, Crown,...). Použití dálkového ovládání rovněž umožňuje ovládat světlo v koupelně přímo z vany, aniž by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Není tedy třeba používat oddělovací snižující transformátor pro instalaci nízkonapěťového koupelnového rozvodu. Můžete také snadno realizovat světlo na dvůr či zahradu bez obav, že Vám do vypínače naprší, IRS12 lze totiž umístit přímo do svítidla.

Vzhledem k netypické konstrukci napájecí části je spotřeba IRS12 několikanásobně menší než například u televize v neaktivním stavu.

Nejhorší je šetřit na nesprávném místě. Pokud totiž budete "šetřit" doma levnou "úsporkou", ušetříte si maximálně tak na brýle, nebo aspoň dostanete zánět spojivek.Parametry

Rozměr (bez úchytů): 48x42x22 mm
Maximální spínaný výkon: 350 W
Maximální spínaný výkon (s chladičem): 800 W
Provozní napětí: 230V -30% +20%, 50 Hz +-2%
Vlastní spotřeba: 0,2 W
Počet regulačních kroků: 140
Čas potřebný k dosažení plného výkonu: 5 s
Čas potřebný k dosažení plného výkonu (při zapnutí vypínačem): cca 1,7 s
Nosný kmitočet IR ovladače: 36 kHz
Dosah IR ovladače: typicky cca 7m (dle typu ovladače)


Funkce

Všeobecné zásadyProgramování

IRS12 je možné naprogramovat na libovolný kód všech běžně používaných dálkových ovladačů. K dispozici jsou dva režimy: první, standardní, jenž je určen pro programování jednoho kódu a druhý, jenž je implicitně určen pro programování dálkových ovladačů vysílající tzv. toggle bit.


Pro programování ve standardním režimu odpovídá kombinace propojek 010 (1...propojeno). Po připojení na napájení se LED rychle rozbliká (* * * * * * *), po úvodní sekvenci signalizující programovací režim se čeká na stisk tlačítka dálkového ovladače. Uložení vyslaného kódu je signalizováno blikáním (**** **** **** * * *), po této akci LED stále svítí. Vypnutím napájení a nastavením propojek na požadovaný provozní režim je IRS12 připraven k používání. Pokud IRS12 reaguje pouze na každý druhý stisk tlačítka na dálkovém ovladači, znamená to, že Váš ovladač vysílá standardní kód RC5, potom prosím využijte druhý programovací režim.

Ukázka ir stmívače

Druhý programovací režim je určen výhradně pro ovladače s kódem RC5. Nastavení tohoto programovacího režimu se provede nastavením propojek na 110, nebo 011 (1...propojeno). Po připojení na napájení se LED rychle rozbliká (* * * * * * *), po této úvodní sekvenci se čeká na stisk tlačítka dálkového ovladače.

Uložení prvního vyslaného kódu je signalizováno blikáním LED (**** **** **** * * *), poté je nutné stisknout ještě jednou to samé tlačítko, uložení druhého kódu je signalizováno opět sekvencí (**** **** **** * * *), po této akci LED stále svítí.

Ukázka ir stmívače

Pokud při druhém (a dalším) stisku tlačítka dálkového ovladače zabliká LED dvěma krátkými pulzy (* *), znamená to, že Váš dálkový ovladač nevysílá RC5 kód s toggle bitem, a proto prosím použijte standardní programovací režim.
Druhý programovací režim lze rovněž použít pro uložení dvou různých kódů, např. jedno tlačítko na dálkovém ovladači televize a jedno tlačítko na dálkovém ovladači rádia, avšak toto použití není doporučeno.Provozní režim

IRS12 disponuje dvěma základními režimy. Režimu stmívače odpovídá kombinace propojek 00X, kde X představuje volbu automatického startu, tj. zda-li má být zapnuto světlo ihned po stisku vypínače (X=0 světlo se zapíná, X=1 světlo je nutno zapnout dálkovým ovladačem). Nastavením propojek na 10X je zvolen režim Zapnuto/Vypnuto (On/Off), kde X má podobný význam, tj. pro X=0 se světlo rozsvítí hned po zapnutí vypínače. Režim stmívače je signalizován při zapnutí sekvencí blikání (*** * *), a režim Zapnuto/Vypnuto sekvencí (*** *).


1. Stmívač


V tomto režimu se po zapnutí vypínače světlo automaticky rozzetmí, rozzetmění proběhne trojnásobnou rychlostí. Toto nastavení je vhodné pro většinu domácností, neboť se předpokládá, že při vstupu do místnosti nemáte dálkový ovladač při ruce. Kdo by jej s sebou také stále nosil, že? :o).


Ukázka ir stmívače

2. Stmívač


Stmívač bez roztmívání při zapnutí. Režim je určený především tam, kde by náhlý výpadek proudu mohl způsobit nežádané zapnutí. Toto nastavení je tedy předurčeno pro použití na chatách, zahradách či místa, která jsou jen sezónně navštěvována.Ukázka ir stmívače

3. Spínač


Režim Zapnuto/Vypnuto je primárně určen pro spínání klasických, nebo halogenových, žárovek. Spínání se uskutečňuje při průchodu nulou. S IRS12 lze však spínat i kapacitní zátěž (úsporky) a induktivní zátěž (halogenové 12V žárovky s transformátorem) a tak je možné ho použít i pro zapínání/vypínání zásuvek. Po zapnutí do elektrické sítě se nachází v poloze zapnuto.

Ukázka ir stmívače

4. Spínač


Režim podobný jako v předchozím případě, ale sepnutí zátěže po zapnutí napájecího napětí z elektrické sítě se nachází v poloze vypnuto.


Ukázka ir stmívače

Při volbě režimu stmívače s automatickým startem je náběh 3krát rychlejší něž při použití dálkového ovladače.

Režim Zapnuto/Vypnuto je určen k ovládání úsporek.

S IRS12 lze ovládat i jiné spotřebiče, např. zásuvky až do výkonu 350W (s chladičem až 800W).

Ovládání

Dálkový ovladač namiřte směrem na IRS12 a stiskněte zvolené tlačítko. Úspěšné přijetí kódu je signalizováno LED (* * * *) a ihned se povel provede. Jelikož se jedná o ovládání jedním tlačítkem posloupnost povelů se opakuje následujícím způsobem:

Stmívač

rozsvěcování - (stop) - stmívání - (stop) - rozsvěcování - ...
Při požadavku rozsvícení (rozsvěcování až do maxima) není nutné vyslat povel stop, rovněž tak pro úplné zhasnutí (stmívaní až do vypnutí) stačí jen jeden stisk tlačítka dálkového ovladače.

Zapnuto/Vypnuto

zapnutí - vypnutí - zapnutí - ...Konstrukce

Na obrázku je vidět blokové schéma IRS12, činnost jednotlivých bloků je zřejmá. Za povšimnutí však stojí blok linearizace: lidské oko vnímá intenzitu světla podle logaritmické závislosti, tzn. pokud intenzita světla vzroste na dvojnásobek lidské oko zaznamená právě "viditelnou" změnu. Navíc intenzita světla závisí na kvadrátu proudu, jehož velikost je úměrná integrálu sinusového průběhu, který je "ořezán" spínáním triaku. Aby intenzita světla rostla pro uživatele lineárně s časem, je nutné provést jisté výpočty, tyto výpočty provádí blok linearizace.

Pokud si objednáte stavebnici, samozřejmě je součástí její dodávky kompletní elektrické schéma, konstrukční dokumentace, popis ovládání,...

Návod na stavbu stavebnice

Blokové schéma

Ukázka ir stmívače

Schéma zapojení IR stmívače do instalačního obvodu

Ukázka ir stmívače


Jak získat

Kompletní stavebnici (viz obrázek) a dokumentaci Vám zašleme za 429,-Kč + poštovné a balné (70,-Kč). Potřebovat budete pouze nářadí a věci na pájení. Nebo Vám zašleme plošný spoj, řídící obvod stmívače IRS12 a dokumentaci za 199,-Kč + poštovné a balné (60,-Kč). Pošlete e-mail na naši adresu homel@seznam.cz, ve kterém uvedete svou adresu. Do tří dnů obdržíte zásilku na dobírku.


Dokumentace

Dokumentaci v zazipovaném pdf souboru si můžete stáhnout zde, ve kterém naleznete schéma, návod na stavbu, popis oživení a popis funkcí stmívače.
StavebnicePoslední aktualizace: 2.1.2004

Scripted & Design by © Simon Drapal - Ampelos